Phần mềm bẻ khóa iPhone 3G xuất hiện

Chương trình “yellowsn0w”, được nhóm hacker iPhone Dev Team cho ra mắt hôm qua, hoạt động như một ứng dụng ẩn trên hệ điều hành di động mới nhất của Apple và cho phép điện thoại tương thích với mọi SIM.

Tuy nhiên, đây chỉ là bản Beta mang mã số 0.9.1 và một khảo sát trên trang công nghệ Gizmodo cho thấy chương trình được cài đặt khá dễ dàng nhưng chỉ 34% gọi điện được bằng SIM của nhà cung cấp dịch vụ không chính thức.

Thông tin iPhone 3G lần đầu được bẻ khóa bằng phần mềm mà không phải ghép SIM được thảo luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn tin học trong nước đêm qua. Một số người đã cài thành công nhưng số khác lại gặp một vài vấn đề như sóng kém, không thực hiện được cuộc gọi…

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Hacker-Virus/2009/01/3BA0A09A/