Y tế – Sức khỏe

Tiểu đường – tieuduong.net

Tiểu đường – tieuduong.net. Tiểu đường là xuất hiện đường trong nước tiểu ( bình thường không có), làm cho nước tiểu có vị ngọt. Ðây là bệnh lý nội khoa mãn tính, có mức đường tăng bất thường trong máu. Ðường trong máu tăng làm xuất hiện đường trong nước tiểu.Tiểu đường là một