Vị trí các website với từ khóa giá trị

Dưới đây là vị trí các website trên Google (SERP) với các từ khóa giá trị. Kết quả được lấy từ Google.com.vn  và được kiểm tra vào ngày 20 tháng 9 năm 2009. Các website này được tôi chọn từ một số từ khóa mà tôi thấy có giá trị trong kinh doanh, thương mại, mua sắm, giai tri…

Có thể khi đưa ra danh sách các website này, tôi có “thiên vị” (bias) đến website có tên miền tốt, nhưng tôi tin chắc rằng sở hữu những website có tên miền tốt này với vị trí kết quả tìm kiếm đứng đầu là điều mong muốn của rất nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực đó.

Bằng việc chiếm vị trí cao, các website này đã đá văng đối thủ khỏi máy tìm kiếm!

* NhaDat.com: vị trí số 1 với từ khóa nha dat.
* NhaBan.com: vị trí số 1 với từ khóa nha ban.
* VatGia.com: vị trí số 1 với từ khóa vat gia.
* RaoVat.com: vị trí số 2 với từ khóa rao vat.
* GiaCa.com: vị trí số 1 với từ khóa gia ca.
* ThoiTrang.com: vị trí số 1 với từ khóa thoi trang.
* GiaiTri.com: vị trí số 1 với từ khóa giai tri.
* KinhDoanh.com: vị trí số 1 với từ khóa kinh doanh.

Nguồn: ten-mien.com