VeriSign Điều Chỉnh Phí Cho Tên Miền .COM và .NET

VeriSign vừa gửi thông báo phí tên miền .COM  sẽ bắt đầu tăng khoảng 7% vào ngày 1 tháng 7 năm 2010, nghĩa là báo trước khoảng sáu tháng.

Được biết phí đăng ký tên miền, chuyển nhà đăng ký tên miền .COM sẽ tăng từ $6.86 lên $7.34. Trong khi đó giá đăng ký, chuyển nhà đăng ký tên miền .NET sẽ giảm từ $4.98 xuống $4.65.

Trong năm 2009, VeriSign đã không tăng giá tên miền vì ảnh hưởng của kinh tế.

Nguồn: ten-mien.com