Tương lai của Call.com

Theo tin từ DNW thì Boris Kreiman (và công ty PhoneToPhone) được xác nhận là người mua tên miền Call.com. Kreiman mua tên miền Call.com với giá 1.1 triệu đô Mỹ để sử dụng cho dịch vụ kinh doanh của mình và sẽ còn tiếp tục mua thêm tên miên!

Kreiman có một mạng bao gồm nhiều website về dịch vụ kết nối khách hàng với các chuyên gia thông qua điện thoại. Một trong số các site này là NewDoctor.com nơi khách hàng có thể kiếm bác sĩ và gọi họ từ trang web.

Được biết Kreiman mua Call.com để làm một website về dịch vụ kết nối giữa khách hàng với các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Với sự hiểu biết về giá trị tên miền, Kreiman khẳng định sẽ mua thêm tên miền khoảng 6 chữ số (thậm chí có thể là 7 –  hàng triệu đô la Mỹ) trong một hai tuần tới.

Nguồn: ten-mien.com