Tên Miền .TK Được Hỗ Trợ Đầy Đủ Hơn

Dot TK vừa thông báo các tên miền miễn phí .TK sẽ được hỗ trợ đầy đủ hơn. Cơ quan đăng ký tên miền .TK sẽ cung cấp cho người dùng quyền điều khiển DNS cho các tên miền của mình.

Joost Zuurbier, CEO tại Dot TK nói: “Sự hỗ trợ quản lý name server cho dịch vụ tên miền miễn phí của chúng tôi sẽ cho phép người dùng đăng ký tên miền phụ. Ngoài ra người dùng còn có thể  sử  dụng các giao thức Internet khác nhau và giúp cho các trang web hoạt động hiệu quả hơn.”

“Người đăng ký có thể chọn tiếp tục sử dụng chuyển hướng URL hoặc sử dụng dịch vụ DNS của Dot TK. Những lựa chọn linh hoạt này hiện đã sẵn sàng cho mọi người và chúng hoàn toàn miễn phí.”

“Dot TK không chỉ cho phép người đăng ký sử dụng name server của mình mà còn cho phép quản lý các thông số A, MX và CNAME records thông qua giao diện web của Dot TK”.

Dot TK là tên miền quốc gia ccTLDs của Tokelau vốn nổi tiếng với dịch vụ cung cấp tên miền miễn phí.

Nguồn: ten-mien.com