Software.com đã được bán

Theo như bài viết trên Facebook hôm nay, Mike Mann và Internet Real Estate Group đã bán Software.com mà giá và người mua không được tiết lộ.

Tên miền Phone.com và Software.com được mua lại bởi công ty Washington VC của Mike Mann và Internet Real Estate Group vào năm 2005 từ OpenWave Systems. Sau đấy những tên miền này được xây dựng thành những website với thương hiệu và công ty riêng biệt.

Các tên miền hay cứ lần lượt chuyển chủ và mỗi lần như thế giá tên miền lại tăng lên!