Kiev.com Được Bán $88,000

Tên miền Kiev.com vừa được Sedo hoàn thành giao dịch với giá $88,000. Kiev là thủ đô của Ukraine và tên miền Kiev.com là tên miền có giá trị cao nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây của Sedo. Russia.eu được bán $24,000 trong khi Sedo môi giới bán Russia.com với giá $1.5 triệu đô Mỹ trong tháng vừa rồi.

Dưới đây là một số tên miền .COM vừa được giao dịch trong hai tuần qua:

swype.com 25,000 USD
6m.com 16,055 USD
computerspeakers.com 14,500 USD
shepperton.com 13,225 GBP
singlecity.com 12,950 USD
bedstar.com 12,000 EUR
privy.com 12,000 USD
lifedash.com 10,500 USD
tbk.com 10,000 USD
g66g3e.com 10,000 USD
tbk.com 10,000 USD
thinkspot.com 9,999 USD
ifeed.com 9,900 USD
catholicsoulmates.com 8,995 USD
bookee.com 8,000 USD
supermoving.com 7,500 USD
bmarkets.com 7,500 USD
quarz.com 7,400 EUR
finke.com 7,200 USD
eiv.com 7,101 USD
reviewsites.com 6,500 USD
daj.com 6,350 USD
zite.com 6,200 EUR
isomatch.com 6,000 USD
xiangshui.com 6,000 USD
longchicken.com 6,000 USD
oddbet.com 5,999 USD
bigcasino.com 5,725 USD
sply.com 5,700 USD
decoo.com 5,600 USD
asiaclassified.com 5,500 USD
cargonet.com 5,500 USD
biovantage.com 5,250 USD

Nguồn: ten-mien.com