Auction.com Chiếm Vị Trí Số 1 Trên Google

Tên miền Auction.com được REDC mua lại với giá 1.7 triệu đô Mỹ vào năm 2009. REDC là công ty chuyên về dịch vụ đấu giá bất động sản.

Tên miền REDC sử dụng trước khi sở hữu Auction.com là USHomeAuction.com – một tên miền vốn rất dài và không xứng với quy mô của REDC.

Để sở hữu tên miền đỉnh Auction.com, REDC đã trả 1.7 triệu đô và cũng đã đạt được những thành công nổi bật:

– Auction.com hiện tại đã là một thương hiệu về đấu giá bất động sản trên mạng internet.

– Auction.com hiện chiếm vị trí số 1 hoặc trên trang 1 cho từ khóa “auction” trên các máy tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo!, Ask…

Trên Google.com, REDC chiếm lợi thế từ việc Auction.com có vị trí số 1 với từ khóa “auction” nằm chiễm trệ ngay trên eBay.com!

Nguồn: ten-mien.com