12 Tên Miền Hàng Đầu Trong Năm 2009 Vẫn Chưa Xây Dựng Website

Trong số 25 tên miền có giá trị giao dịch cao trong năm 2009 thì 12 tên miền hiện vẫn được đặt parking tên miền, 13 tên miền còn lại đã được xây dựng website hoặc đang trong quá trình xây dựng với các chú ý như “Coming Soon” hay “Under Construction”. Tổng giá trị cho các tên miền chưa được phát triển lên tới $7,681,551 đô Mỹ.

Thật quá sớm để có thể cho rằng những tên miền này sẽ tiếp tục được sử dụng cho mục đích parking tên miền vì số tiền giao dịch của những tên miền này quá lớn trong khi doanh thu từ đậu tên miền đang giảm đi đáng kể.

Dưới đây là danh sách các tên miền đang được parked cùng với giá tiền đã giao dịch:

1. Ticket.com – $1,525,000
2. Russia.com – $1,500,000
3. Server.com – $770,000
4. Luck.com – $675,000
5. Brazil.com – $500,000
6. Talk.com – $500,000
7. Resumes.com – $400,000
8. Body.com – $400,000
9. Forums.com – $399,990
10. Contests.com – $380,000
11. Best.com – $331,561
12. Voodoo.com – $300,000