Rick Schwartz: 10 năm bán tên miền của Domain King

Rick Schwartz đã trở thành một tên tuổi nổi bật trong thế giới tên miền với biệt hiệu là “Vua Tên Miền” – Domain King. Hôm nay, Rick Schartz đã có một bài viết  ấn tượng về 10 năm bán tên miền của mình. Rick tự ví mình như một nông dân cần mẫn trồng những quả trái cây và đợi ngày thu hoạch thành quả của mình. Nếu “thu hoạch” sớm quá, giá trị của tên miền sẽ bị đánh giá thấp; nhưng nếu trễ quá, có thể mình sẽ đánh mất cơ hội!

1. Năm 1999, eScore.com được bán với giá $100,000 (Kaplan Education Services).
2. Năm 2002 eCruise.com được bán với giá $100,000 và quyền mua cổ phần của xxxxxxx.com (NDA).
3. Năm 2003 Men.com được bán với giá $1,320,000 cho Kevin Leto / Men.com LLC.
4. Năm 2006 PartnerCash.com được bán với giá $110,000 cho PartnerCash.de.
5. Năm 2008 236.com (không thể tiếc lộ) cho IAC.
6. Năm 2008 iReport.com được bán với giá $750,000 cho CNN.
7. Năm 2008 Property.com được bán với giá $5,000,000++ và góp vốn vào Foreclosure.com.
8. Năm 2008 RoomDividers.com được bán với giá $75,000.
9. Năm 2009 Candy.com được bán với giá $3M cộng với 2% hoa hồng khác cho Melville Candy Co.
10. Năm 2009 Tên miền không được tiết lộ được bán với giá $224,000 (được Rick mua chỉ $100 năm 1999).

Tổng cộng khoảng 10 triệu USD cho 10 tên miền cộng với  một số quyền lợi về quyền mua cổ phiếu, và hoa hồng. Ngoài ra Rick Schwartz còn bán một số tên miền để giúp thị trường nóng lên cũng như thêm phần hấp dẫn như TeenModels.com ($75,000), Kinkysex.com ($80,000)…