Internet.com – 18 triệu đô Mỹ

Bộ phận Internet.com vừa được công ty WebMediaBrands bán $18 triệu đô Mỹ cho QuinStreet, một công ty chuyên về tiếp thị. Một lần nữa tên miền dotCom thể hiện giá trị thương mại cao mà không loại tên miền nào có thể so sánh được.

Theo lời chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của WebMediaBrands thì vụ mua bán Internet.com mang lại lợi ích cho WebMediaBrands và cổ đông của họ đồng thời tập trung cho phát triển B2B trong lĩnh vực không thuộc về công nghệ.

WebMediaBrands còn sở hữu Graphics.com, MediaBistro.com, JustTechJobs.com.

Nguồn: ten-mien.com