Insure.com – Tên miền và Website bán 16 triệu đô

Công ty Insure.com đã bán thương hiệu Insure.com bao gồm tên miền, website và những tài sản truyền thông liên quan với giá 16 triệu tiền mặt cho một công ty dịch vụ truyền thông và tiếp thị trực tuyến QuinStreet Inc.

Công ty Insure.com sẽ thay đổi tên thành Life Quotes và tiếp tục công việc kinh doanh dưới thương hiệu Life Quotes và Consumer Insurance Guide. Công ty này đã thâu tóm tên miền Insure.com và website với giá 1.6 triệu đô Mỹ trong tháng 12 năm 2001.

Được biết QuinStreet sẽ trả trước 15 triệu đô và phần 1 triệu đô Mỹ còn lại sẽ được trả trong vòng 1 năm.

Nguồn: ten-mien.com