Apple Mua Lala Media

Công ty Apple vừa thu mua công ty nhạc trực tuyến Lala Media Inc – Lala.com để mở mộng thêm trong hoạt động lĩnh vực âm nhạc.

“Apple thường mua những công ty kỹ thuật nhỏ hơn và chúng tôi thông thường không bình luận về mục đích hay kế hoạch của mình.” phát ngôn viên của Apple nói.

Được biết người sáng lập công ty Lala.com là một người Việt Nam rất nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến tại Mỹ – Bill Nguyễn – người đã từng bán OneBox cho Phone.com với giá khoảng $800 triệu đô Mỹ vào năm 1999.

Nguồn: ten-mien.com